Sviťte dokonale

My starší jsme zažili doby, kdy jsme řešili dilema, zda po setmění zůstávat doma nebo to risknout a vyjet na silnici se špatně osvětleným, případně